Tid och träning, träning och tid

Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser. - Wikipedia Kortfattat borde det då innebära att den tiden jag redan lagt på tävling och kommer lägga på träning med stor sannolikhet kommer resultera i att jag kommer få sova på soffan senare? Eller?.... Just vad användandet av tiden innebär i ett framtida perspektiv framgår tyvärr inte av artikeln på Wikipedia. Däremot har jag lärt mig att distansträning…

Fortsätt läsa
Stäng meny